Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu Być człowiekiem znaczy podlegać władcy, któremu na imię cierpienie.

Człowiek

znak cytatu Świat nowoczesny zmierza do tego,
iż będzie areną czynów władczych.

Człowiek

znak cytatu Prawdziwe niebezpieczeństwo gnieździ się wewnątrz człowieka.

Człowiek

znak cytatu Rzuć mnie wilkom na pożarcie
A wrócę, dowodząc watahą.

Człowiek

znak cytatu Najchętniej chciałoby się wszystko rzucić, położyć się w domu do łóżka i o niczym więcej nie słyszeć.

Człowiek

znak cytatu Czasami w ułamku sekundy człowiek uświadamia sobie, że całe jego życie zależało od jednej decyzji. Gdyby nie zgubiony list albo rozmowa telefoniczna, do której nie doszło, sprawy potoczyłyby się zupełnie inaczej. (Diana Palmer)

Człowiek

znak cytatu Pewnego popołudnia położyła się, cierpiąc z miłości, tak jak nigdy dotąd nie cierpiała.

Człowiek

znak cytatu Prawdziwym kalectwem jest brak serca.

Człowiek

znak cytatu Właściwa osoba to taka,
przy której każdy dzień jest świętem godnym zapamiętania.

Człowiek

znak cytatu Serce i umysł rzadko kłamią jednocześnie.

Człowiek

Zobacz więcej


Sklep