Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Człowiek jest tym, co powinien być, czyli nie tyle istotą ludzką z daną naturą, co twórcą samego siebie, istotą zobowiązaną do doskonalenia siebie przez ponoszenie odpowiedzialności za swoje czyny.

Filozofia

znak cytatu Życie jest sztuką umierania.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu "Przeszłość istnieje tylko w pamięci, w umyśle. I nie jest częścią czasu - jest częścią umysłu. Przyszłość jest także częścią umysłu - jest pragnieniem. Przeszłość: pamięć, przyszłość: pragnienie. I pomiędzy tymi dwoma częściami umysłu, istnieje bardzo krótka chwila, drobny moment, który jest teraźniejszością. Czas jest zawsze TERAZ. Jeśli nie dostrzegasz TERAZ, wtedy popełniasz samobójstwo."

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Czy powinniśmy zadawać takie pytania, na które nie znamy odpowiedzi? Czy może powinniśmy skupić się na pozyskiwaniu wiedzy, która pozwoli nam lepiej zrozumieć nasze miejsce we wszechświecie i zmierzyć się z naszymi własnymi ograniczeniami?

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nie wystarczy zdobywać mądrość, trzeba jeszcze umieć z niej korzystać.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Biedny człowieku, nie miej przed oczyma tego, czym jesteś, lecz to, czym będziesz.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Każdy jest kowalem swego szczęścia.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Skłoń się ku temu sposobowi życia, który przyniósł ci szczęście.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Rzeczą ważną w dobroci jest chcieć stać się dobrym.

Filozofia

znak cytatu Mężczyzna nie zrozumie odwagi kobiety kochanej, a tym bardziej kobiety kochającej. Wtedy, jesteśmy zdolne świat spalić by odratować to co kochamy.

Filozofia

Zobacz więcej