Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Życie ma sens tylko wtedy, kiedy przyczynia się do życia innych. Musimy przekroczyć nasze własne egoizmy, żebymy mogli służyć innym. To jest prawdziwy sens naszego istnienia.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Choćbyś całą Biblię umiał na pamięć i znał wszystkie teorie filozofów, na con się zda to wszystko bez miłości Boga i Jego łaski?

Filozofia

znak cytatu Nie doświadczamy natury bezpośrednio, lecz tylko przez pryzmat naszych umysłów, nasze zrozumienie jej jest więc koniecznie subiektywne. To nie jest rzeczywistość sama w sobie, ale tylko nasze zrozumienie jej, co jest znane. Ta teoria została nazwana 'idealizm transcendentalny'.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Sztuka życia - to cieszyć się małym szczęściem.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Gdy dwaj robią to samo, to nie jest to samo.

Filozofia

znak cytatu Nie jeden nierozumnie człowiek co tu rozlało się jak morze
czemu w posadach zadrżał świat naród w wzniósł okrzyk potem zgasł
pytają ludzie zadziwieni kto tu krew,kości w prawo zmienił i coraz więcej pytań w koło
jak ktoś taki może pojąć kto sam po dziadach w spadku ma że wolność to taki wielki skarb

Filozofia

znak cytatu Nie jestem wystarczająco młody, aby wiedzieć wszystko. Wiele osób mówi, że z wiekiem robią się mądrzejsze. Często jednak z wiekiem ludzie stają się jedynie pewniejsi swoich uprzedzeń. Czym stajemy się starsi, tym mniej pytamy. Dlatego rozwijajmy naszą kreatywność, badajmy, pytajmy. Tylko zadając pytania możemy dowiedzieć się czegoś nowego.

Filozofia

znak cytatu Życie jest sztuką umierania.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Dzisiejszy teolog wie, że na końcu wszystkich wywodów stoi zawsze milczenie.

Filozofia

znak cytatu Gdyby nie było śmierci, życie nie wydawałoby nam się takie piękne.

Filozofia

Zobacz więcej