Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu Jaki kraj, taki sen.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Oto przysłowie filozoficzne „niech niczego nie będzie zbyt wiele” winniśmy stosować nie tylko do obyczajów, ale i do słów; cokolwiek bowiem przekracza miarę, jest skażone.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Memento moripamiętaj o śmierci.

Filozofia

znak cytatu "Żaden człowiek nie wybiera zła dlatego, że sam jest zły: myli mu się ono ze szczęściem i dobrocią, których pożąda"

Filozofia

znak cytatu Jakie jest przeznaczenie człowieka? Być nim.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Gdy głupi milczy, za mądrego poczytany bywa

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Człowiek, który zdaje sobie sprawę z tej szczególnej formy zła, jaka panuje w danym czasie i czuje się obezwładniony przez nią, zagląda głęboko we własne serce, szukając natchnienia, a znalazłszy je, przynosi innym.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wisdom denotes the pursuing of the best ends by the best meansmądrość to dążenie do najlepszych celów najlepszymi środkami.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ubogi jest nie ten, kto mało posiada,ale ten, kto więcej pragnie.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki.

Filozofia

Zobacz więcej


Sklep