Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu Jesteśmy zwykłymi ludźmi chcącymi zaprowadzić sprawiedliwość poprzez zemstę. Jednakże skoro zemsta prowadzi do sprawiedliwości, to sprawiedliwość musi być okupiona cierpieniem. I tak koło nienawiści się zamyka. Przyszło nam żyć w dziwnym świecie.Znamy przeszłość i możemy przewidzieć przyszłość. Doskonale znamy historię. Dlatego wiemy, że ludzie są i będą niezdolni do zrozumienia się nawzajem. Światem rządzi nienawiść.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Szczęściem bywa czasami tak jak z okularami,szuka się ich, a one "siedzą" na nosie.tak blisko!

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Cóż są słowa? - Marne formy w które myśl człowiekaNędze swojej powszedniej obleka.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ludzka głupota nie zna granic.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Jak wielka jest przenikliwość ludzkiego umysłu!

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu "Przeszłość istnieje tylko w pamięci, w umyśle. I nie jest częścią czasu - jest częścią umysłu. Przyszłość jest także częścią umysłu - jest pragnieniem. Przeszłość: pamięć, przyszłość: pragnienie. I pomiędzy tymi dwoma częściami umysłu, istnieje bardzo krótka chwila, drobny moment, który jest teraźniejszością. Czas jest zawsze TERAZ. Jeśli nie dostrzegasz TERAZ, wtedy popełniasz samobójstwo."

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wystrzegaj się rzeczy haniebnych, słabości niemęskich.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Filozofowie ustanawiają wymyślone prawa i normy dla utopijnych społeczności. Ich myślenie podobne jest do gwiazd, które dają mało światła, ponieważ są zbyt oddalone od nas.

Filozofia

znak cytatu Ludzie zostali stworzeni do tego, by być kochani, a rzeczy do tego, aby być używane. Powodem, przez który na świecie panuje chaos, jest to, że rzeczy są kochane, a ludzie używani…

Filozofia

znak cytatu Czasami ceni się kogoś za bardzo, aby można go było pokochać.

Filozofia

Zobacz więcej


Sklep