Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu - Z tobą tutaj nie byłoby piekła.
- Za to bez ciebie nie byłoby nieba.

Fragmenty z książek

znak cytatu Spotkamy się tam, gdzie nie ma mroku.

Fragmenty z książek
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Kiedy ma się nieskończoną
ilość czasu, nic nie jest wyjątkowe.
Jeżeli nigdy niczego nie tracimy
ani nie poświęcamy, nie potrafimy
docenić tego, co mamy.

Fragmenty z książek

znak cytatu Nie szukaj w nim wad. Szukaj zalet w sobie.

Fragmenty z książek

znak cytatu Najtrudniejsze jest trwanie w poczuciu szczęścia.

Fragmenty z książek

znak cytatu Człowiek to ktoś, kto nosi
w sobie coś większego niż on sam.

Fragmenty z książek

znak cytatu Ludzie lubią komplikować sobie życie, jakby już samo w sobie nie było wystarczająco skomplikowane.

Fragmenty z książek

znak cytatu Ale nawet jeśli nie mamy wpływu na to, skąd pochodzimy, do nas należy wybór, w którą pójdziemy stronę.

Fragmenty z książek
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Czymże jest człowiek, jeżeli
najwyższym. Jego zadaniem i dobrem
na ziemi. Jest tylko spanie i jadło?
Bydlęciem, Szczerym bydlęciem.

Fragmenty z książek

znak cytatu Lubimy towarzystwo, ale nie możemy znieść
ludzi cały czas koło siebie. Więc gdzieś się gubimy, potem wracamy i znów znikamy w diabły.

Fragmenty z książek

Zobacz więcej