Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu Świadomość własnych ograniczeń ratuje życie częściej niż skalpel.

Fragmenty z książek

znak cytatu Nigdy nie wiadomo do jakiego stopnia
decyzje, które podejmujemy wpłyną na
nasz los, bo są to na ogół decyzje nie znaczące.

Fragmenty z książek
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Bo jeśli zadasz pytanie, uważaj: możesz usłyszeć odpowiedź. Szkoda, że niewielu ludzi pamięta
o tej prostej prawdzie, naiwnie sądząc, że wiedza jest dobrem samym w sobie.

Fragmenty z książek

znak cytatu Zanim piękno zniknie z tego świata,
będzie jeszcze przez chwilę istnieć jako pomyłka.

Fragmenty z książek

znak cytatu Niechętnie cokolwiek przyrzekałam.
Zbyt łatwo było nie dotrzymywać słowa.

Fragmenty z książek
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Cisza jest święta. Zbliża ludzi, gdyż tylko ci, którzy się dobrze ze sobą czują, mogą siedzieć w milczeniu.

Fragmenty z książek

znak cytatu Właśnie to się robi, gdy się kogoś kocha: walczy się o niego i goni się go, kiedy się wie, że nas potrzebuje. Pomaga mu się toczyć walkę z samym sobą i nigdy nie zostawia, nawet jeśli sam już spisał się na straty.

Fragmenty z książek

znak cytatu Niech nie ślubuje przebrnąć przez
ciemności nocy, kto nie widział jeszcze zmroku.

Fragmenty z książek

znak cytatu W ostatecznym rozrachunku człowiek znany jest wyłącznie z tego, jaki wpływ wywiera na innych.

Fragmenty z książek

znak cytatu Uczucia nie mają wieku.

Fragmenty z książek

Zobacz więcej