Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu A to jest najważniejsze, tak mi się przynajmniej wydaje - być w zgodzie
z samym sobą i wiedzieć, kim się jest.

Fragmenty z książek
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wielu ludzi chciałoby kochać, ale boi się,
że trzeba za to poświęcić coś z przeszłości
albo przyszłości. Ty nie masz nic do
stracenia, bo masz tylko teraźniejszość.

Fragmenty z książek

znak cytatu Żal to obrazy,których nie można zobaczyć,a które mimo wszystko trzeba w sobie nosić.

Fragmenty z książek

znak cytatu Dzieło sztuki jest tajemnicą, której żaden rozum nie może ogarnąć.

Fragmenty z książek
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nauczyłam się doceniać każdy
dzień, kiedy stałam się dojrzałą
kobietą. A stałam się nią, kiedy
zaczęłam sama sobie wyznaczać
cele, a nie przyjmować biernie,
co przyniesie los.

Fragmenty z książek

znak cytatu Ale zakochać się to nie znaczy
kochać. Zakochać się można nienawidząc.

Fragmenty z książek

znak cytatu Czyniąc dobrze, siejesz niewdzięczność!

Fragmenty z książek

znak cytatu Zobacz, oto jest Nic, które zawiera nieskończoną liczbę wymiarów wszystkiego.

Fragmenty z książek

znak cytatu Gdzie kończy się
rozwaga, a zaczyna chciwość?

Fragmenty z książek
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Cóż to za dziwne uczucie, gdy się przestaje kochać! To jest jakby koniec świata. To prawda, że za oknem jest dzień, ale co z tego skoro jesteś ślepy.

Fragmenty z książek

Zobacz więcej