Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu Jeśli musisz pytać kogoś, czy będzie cię
kochał jutro, to znaczy, że nie kocha cię dziś.

Fragmenty z książek

znak cytatu Najmniej odporni jesteśmy
na ciosy tych, których kochamy.

Fragmenty z książek

znak cytatu Nawet z armią u boku wciąż jestem sama.

Fragmenty z książek

znak cytatu Będę krzyczał, kiedy przyjdzie mi na to ochota, jasne?

Fragmenty z książek

znak cytatu Zło boli najbardziej i najmocniej dotyka tego, kto je w sobie trzyma.

Fragmenty z książek

znak cytatu Czasem wydaje mi się, że to, czego pragniemy, niekoniecznie musi być dla nas najlepsze.

Fragmenty z książek

znak cytatu Pragnienia są silniejsze niż moja wola.

Fragmenty z książek

znak cytatu Nic tak nie chroni przed paniką jak proste czynności.

Fragmenty z książek

znak cytatu W ogóle niech mi będzie wolno
poradzić pani, Małgorzato, niech się
pani nigdy niczego nie boi. To rozsądne.

Fragmenty z książek

znak cytatu Nigdy jednak żadna piękna mowa nie zaspokoiła głodnego żołądka.

Fragmenty z książek

Zobacz więcej