Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu Nie ma przygody na zewnątrz. Przygoda jest tylko wewnątrz człowieka.

Inne

znak cytatu Nigdy się nie narkotyzowałem ponieważ sam jestem narkotykiem.

Inne

znak cytatu Fakty są to trupy, których nikt nie wskrzesi, jak nikt nie wskrzesi dnia, co przeszedł.

Inne
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Zawsze będziemy żyć w
cieniu jakiegoś zagrożenia.

Inne

znak cytatu 
Na świecie bowiem ma się do wyboru tylko samotność lub pospolitość.

Inne

znak cytatu Na ziemi nic nie ma
większej mocy od słów.

Inne

znak cytatu Nie mów o tym co cię nie dotyczy abyś nie usłyszał czegoś co cię nie ucieszy.

Inne

znak cytatu Nie można nakazać sercu, żeby nagle przestało czuć.

Inne

znak cytatu Był poetą, miał więc prawo wzdychać, ile chciał.

Inne

znak cytatu To jest śmierć - przejście od "jest" do "był".

Inne

Zobacz więcej