Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu (...)Marzenia jednak są oderwane, unoszą się i tak dryfują do czasu, aż nie zapuszczą korzeni.

Inne

znak cytatu Chryste Panie, jak szybko robi się późno.

Inne

znak cytatu Otchłań melancholii nie ma dna, a ja pogrążam się coraz bardziej, spadam w przepaść i lata świetlne dzielą mnie od starych, dobrych czasów.

Inne

znak cytatu Wiele lat trzeba krążyć po świecie, zanim się zrozumie, że - Bóg prowadzi.

Inne

znak cytatu Nadzieja tego świata wykrwawia się z lufy karabinu.

Inne

znak cytatu (...) pamiętajcie, nigdy nie jest za późno, aby naprawić błąd.

Inne

znak cytatu Czasem abstynencja może przynieść więcej szkody niż pożytku.

Inne

znak cytatu Jeśli nie ustalisz swoich celów, jesteś skazany na pracę przy osiąganiu celów kogoś innego.

Inne

znak cytatu - Nigdy nie grzeszyłaś nadmiarem słów pocieszenia.
- Słowa pocieszenia są jak bita śmietana, coś,
co się kładzie na wierzchu.

Inne

znak cytatu Każda nowa więź, jaką sobie tworzymy, jest nowym cierpieniem, jeszcze jednym gwoździem, który wbijamy sobie w serce.

Inne

Zobacz więcej