Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu Jej twarz miała urodę łopaty do odgarniania śniegu.

Inne

znak cytatu Człowiek może wytrzymać tydzień bez picia, dwa tygodnie bez jedzenia, całe lata bez dachu nad głową, ale nie może znieść samotności.
To najgorsza udręka, najcięższa tortura.

Inne

znak cytatu Najtrudniejszą rzeczą jest przeżyć życie i nie kłamać...i...i we własne kłamstwo nie wierzyć.

Inne

znak cytatu Ona mnie stworzyła i ona mnie zgubiła.

Inne

znak cytatu 
Jestem z tobą wszędzie jeśli tylko myślisz o mnie.

Inne

znak cytatu Lepsza jest jawna nagana aniżeli miłość utajona.

Inne

znak cytatu Mogłoby być lepiej, ale gorzej też mogło by być...

Inne

znak cytatu ziemi
oddać siebie
tak bardzo
że już niczym nie zostać
i nigdzie.

Inne

znak cytatu Jedynie ulegając zniszczeniu, możemy znaleźć to, co w nas niezniszczalne.

Inne

znak cytatu Ostatecznie reguły są po to, by je łamać.

Inne

Zobacz więcej