Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu Sens ów polegał na tym, by nie zatracić w sobie czystej, niezmąconej
i nieskalanej cząstki wieczności, jaka trwa w każdej ludzkiej istocie.

Inne

znak cytatu Dojrzałość-powiada Bokonon- jest gorzkim rozczarowaniem, na które nie ma lekarstwa, chyba, że uznamy za jakieś lekarstwo śmiech

Inne

znak cytatu Na pewno jest tak, że to, co przeżywa się z kimś, wspólnie z kimś – przeżywa się podwójnie.

Inne

znak cytatu Darząc uśmiechem uszczęśliwiasz serce. Uśmiech bogaci obdarzonego nie zubożając dającego.

Inne

znak cytatu 
Miłość zawsze mówi więcej o tych, którzy ją odczuwają, niż o tych, którzy są jej obiektem.

Inne

znak cytatu Nie smakiem rozkoszuje się podniebienie, ale wspomnieniem.

Inne

znak cytatu Wybiera się przyjaciół, rodziny się nie wybiera.

Inne

znak cytatu  Zakochała się w tobie na śmierć i życie. Rzecz dziewczyńska, rzecz ludzka. A ty? Nie kochałeś jej przecie, boś się zakochał, ale w innej - a dlaczegóż ją całował?
- Tak mi się podobało. Rzecz chłopczyńska całować piękne dziewczęta.

Inne

znak cytatu Życie nie musi obfitować w wielkie wydarzenia. Codzienny obowiązek, prosty i niepozorny, wystarczy,
aby je upiększyć i uszlachetnić.

Inne

znak cytatu Wśród słów nie ma strzelców wyborowych. Liczy się tylko cały oddział.

Inne

Zobacz więcej