Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu Jeśli masz opierać swoją "miłość" na kłamstwach i pustych obietnicach, lepiej podaruj ją komuś innemu. (Tylko Ciebie chcę)

Miłość

znak cytatu Dlaczego nieobecność tak bardzo potęguje miłość?

Miłość

znak cytatu Wierność nie liczy się wtedy, gdy nie masz okazji. Prawdziwa wierność to ta, gdy masz okazję, ale za nią podziękujesz.

Miłość

znak cytatu Tak, martwię się o Ciebie. Wiesz dlaczego? Bo są tacy ludzie w życiu, na których szczęściu zależy Ci bardziej niż na swoim.

Miłość

znak cytatu Z kolei wspomnienia nic nie dają, liczy się bieżąca sekunda.

Miłość
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Musimy rozpoznać możliwości oraz wezwania, jakie przynosi ze sobą chwila obecna, i przyjąć je z odwagą, wiarą i nadzieją. W tego rodzaju sytuacji odwaga jest autentyczną formą miłości.

Miłość

znak cytatu Prawdziwa miłość jest raną.
I tylko tak ją można odnaleźć
w sobie, gdy czyjś ból boli człowieka jako jego ból.

Miłość

znak cytatu Największe szczęście w życiu to pewność, że jesteśmy kochani ze względu na nas samych, albo raczej pomimo nas samych.

Miłość
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Gdzie dochodzi do miłości przed małżeństwem, tam może dojść i do miłości pozamałżeńskiej, czyli do tragedii.

Miłość
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Bóg czeka cierpliwie, aż w końcu zechcę Go kochać.Bóg czeka jak żebrak, który stoi milczący i nieruchomy przed kimś, który może da mu kawałek chleba.Czas jest tym czekaniem Boga... który żebrze o naszą miłość.

Miłość

Zobacz więcej


Sklep