Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Natura nigdy nie wprowadza nic bezcelowo, nie wykonuje niczego na próżno, nie potrzebuje jednej istoty do zniszczenia drugiej.

Natura
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu To, co jest najpiękniejsze na świecie, jest skądinąd najbardziej nieodgadnione. Cud, który został nam dany do życia, znajduje się wszędzie w naturze. Jest w każdym drzewie, w każdym liściu, w każdym strumieniu. Wystarczy tylko umieć spojrzeć.

Natura
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Grzmot październikowy - niedostatek zimowy.

Natura
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Każdy kraj ma niepowtarzalne piękno, które jest warte do odkrycia. Nigdy nie przestaję podziwiać cudów natury. Zawsze oferują coś nowego: kolory zmieniające się zgodnie z porami dnia i rokiem, dźwięki zwierząt, zapachy roślin. To wszystko jest symfonią dla moich zmysłów.

Natura
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Gdy mokro w Kwietną Niedzielę, rok się sucho ściele.

Natura
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Natura mówi do nas językiem, którego nie da się zignorować. Powietrze, które oddychamy, drzewa, które dają nam cień, kwiaty, które zdobią naszą planetę - wszystko to jest częścią równania, które określa nasze istnienie. Zignorowanie Natury oznacza zignorowanie naszego miejsca w Wszechświecie.

Natura
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Przyroda jest hojna, ale wybiera najkrótszą drogę do celu.

Natura
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Choć już w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg zawieje.

Natura
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Rok Nowy pogodny, zbiór będzie dorodny.

Natura
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Natura nigdy nie spieszy się, a jednak wszystko jest wykonane. Człowiek, który rozumie naturę, wie, że wyjątkowe rzeczy potrzebują czasu. Zrozum to, a pokochasz każdą chwilę swojego życia.

Natura

Zobacz więcej