Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Przyjaźń jest
najsłodszą
słodyczą ziemi.

Przyjaźń
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Generosity is the essence of friendshipwspaniałomyślność jest istotą przyjaźni.

Przyjaźń
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Przyjaźń polega na tym, że mogę myśleć na głos. Przyjaźń nie jest czymś, co jest faktyczne, to jest coś więcej. To jest jedna osoba, której zawsze można zaufać, która jest zawsze tam, niezależnie od sytuacji. To jest coś, co można naprawdę zrozumieć. To jest coś, co można naprawdę docenić. To jest coś, co można naprawdę kochać. To jest coś, co można naprawdę szanować. To jest coś, co można naprawdę podziwiać. To jest coś, co można naprawdę uwielbiać.

Przyjaźń

znak cytatu Prawdziwa przyjaźń nie wymaga obecności, jest tajemniczą siłą, która łączy nas, niezależnie od miejsca i czasu. W jej ramach wybaczamy łatwiej i kochamy mocniej.

Przyjaźń

znak cytatu Zmarli przyjaciele nie spoczywają
w ziemi, ale żyją w naszych sercach;
tak Bóg chciał, abyśmy nigdy nie byli sami.

Przyjaźń
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Przyjaźń to najpiękniejsza z miłości, to miłość bez skrzydeł. Przyjaźń to coś więcej niż słowa. To gest, spojrzenie, uśmiech. Razem smutek i radość

Przyjaźń
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Przyjaźń bez zaufania nic nie warta.

Przyjaźń

znak cytatu Cóż to za nieopisana ulga, mieć poczucie bezpieczeństwa przy innej osobie, nie musieć ważyć myśli, ani mierzyć słów, lecz wylewać je wszystkie z siebie wiedząc, że wierna dłoń przyjmie je i zachowa…

Przyjaźń
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Gdzie przyjaźń, tam radość.

Przyjaźń
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Przyjaźń to coś więcej niż obowiązek. To coś więcej niż dar. Przyjaźń to pewne poczucie bezpieczeństwa, które emanuje z poznania nas samych.

Przyjaźń

Zobacz więcej