Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ab urbe conditaod założenia Rzymu;przenośnie: od początku.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Pacta sunt servandanależy dotrzymywać układów.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ubi bene, ibi patriagdzie dobrze, tam ojczyzna.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Magnis nominis umbracień wielkiego imienia;cień dawnej świetności.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Quot capita, tot sensusile głów, tyle opinii.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu In aqua scribis(piszesz na wodzie)niepewność realizacji.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Rem tene, verba sequenturtrzymaj się tematu, a słowa się znajdą.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nulla dies sine lineaani jednego dnia bez pracy.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Virtus est medium vitiorum et utrinque reductum. – Cnota jest środkiem między wadami i jest od nich odzyskiwana.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Si vis pacem, para bellum. Jeśli chcesz pokoju, przygotuj się do wojny. Sedes hoc iudicare pax bellumque gerens. W tym siedzi sędzia prowadzący pokój i wojnę.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej