Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Pro captu lectoris habent sua fata libellilos książek zależy od pojętności czytelników.

Sentencje łacińskie

znak cytatu Sapiens sapientiae consilio est contentus, neque umquam eum demeritum factum paenitet, quia recte factum non potest non esse optimum.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Quis custodiet ipsos custodes? Sed quid si ipsi custodes sunt corrupti? Quomodo potest societas resistere quando fundamenta eius corruunt?

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Rerum cognoscere causas – poznać przyczyny rzeczy. Ipsum factum, nisi cognosci posset, impotens esset facere – Nie mogąc poznać, co się wykonuje, nie można by było niczego wykonać.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Medice, cura te ipsum. Czyli lekarzu, ulecz samego siebie. Paradoks, że ten, kto troszczy się o zdrowie innych, często zapomina o swoim własnym

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non scholae, sed vitae discimus. Nie dla szkoły, ale dla życia uczymy się. To nie koń jest dla bicia, ale bicie dla konia. Nie kochaj siebie, ale strzeż się siebie.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ignis non exstinguitur igneognia nie gasi się ogniem.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Asinus in tegulisosioł na dachu;zła wróżba.

Sentencje łacińskie

znak cytatu Non scholae, sed vitae discimus. Nie dla szkoły, ale dla życia się uczymy.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Seniores prioresstarsi mają pierwszeństwo.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej