Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Quot capita, tot sensusile głów, tyle opinii.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Panem et circenseschleba i igrzysk.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ecce homooto człowiek.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Aut bibat, aut abeatniech pije albo niech sobie idzie.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ignavis sepmer feriaelenie zawsze mają święto.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Invitum qui servat, idem facit occidentikto ocala kogoś wbrew jego woli,to tak jakby go zabijał.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Melior est canis vivus leone mortuolepszy jest żywy pies od martwego lwa.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Si tacuisses, philosophus mansissesgdybyś milczał, byłbyś nadal filozofem.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Cum tacent, clamant(milcząc wołają)milczenie jest wymowniejsze od mowy.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Littera docet, littera nocetlitera uczy, litera szkodzi.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej


Sklep