Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Finis coronatopus.Koniec wieńczy dzieło

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Repetitio est mater studiurumpowtarzanie jest matką wiedzy.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Melior est canis vivus leone mortuolepszy jest żywy pies od martwego lwa.

Sentencje łacińskie

znak cytatu Non scholae, sed vitae discimus. Nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy się. Mądrość nie jest celem, lecz narzędziem lepszego życia.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Extremis malis extrema remediana krańcowe zło krańcowe środki.

Sentencje łacińskie

znak cytatu Cogito, ergo sum. Dum spiro, spero. Errare humanum est, perseverare autem diabolicum, eventus stultorum magister. In vino veritas, ale aqua vitae. Carpe diem, quam minimum credula postero.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Absens carensnieobecny traci.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Duo cum faciunt idem, non est idemgdy dwóch robi to samo, to nie jest to samo.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Probitas laudatur et algetuczciwość zbiera pochwały i umiera z zimna.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Fames est optimus coquusgłód jest najlepszym kucharzem.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej