Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ferro ignique(żelazem i ogniem)ogniem i mieczem.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Errare humanum est, sed perseverare diabolicum. To znaczy, że błądzić jest rzeczą ludzką, ale uporczywe trwanie w błędzie jest już rzeczą diabelską.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Quos Deus vult perdere, prius dementatkogo Bóg chce zgubić, temu rozum odbiera.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Noli me tangerenie dotykaj mnie.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Alea iacta est. Castigat ridendo mores. Carpe diem, quam minimum credula postero. Cave canem. De gustibus non est disputandum.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Se contentus est sapiensmędrzec zadowala się sobą.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nemo sapiens nisi patiensnie jest mądry, kto nie jest cierpliwy.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Amicus certus in re incerta cernitur. Posiadać drogą przyjaciół to jest prawdziwe bogactwo. Nie liczy się to co posiadasz, ale kogo masz przy sobie.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Medice, cura te ipsum. Czyli lekarzu, ulecz samego siebie. Paradoks, że ten, kto troszczy się o zdrowie innych, często zapomina o swoim własnym

Sentencje łacińskie

znak cytatu Homo sum, humani nihil a me alienum puto - Jestem człowiekiem i nic co ludzkie nie jest mi obce.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej