Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Veni, vidi, vici. Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. Carpe diem. Chwytaj dzień. Cogito, ergo sum. Myślę, więc jestem. Amor vincit omnia. Miłość zwycięża wszystko. Memento mori. Pamiętaj o śmierci.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Mens sana in corpore sanow zdrowym ciele zdrowy duch.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Num custos fratris mei sum ego?czyż jestem stróżem brata mego?

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu In silvam ligna ferreznosić drewno do lasu.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non scholae sed vitae discimus.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nolunt, ubi velis, ubi nolis, cupiuntkiedy chcesz, odmawiają,kiedy nie chcesz, pragną.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Festina lentespiesz się powoli.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultorniech z naszych kości narodzi się mściciel.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Labor omnia vincitpraca wszystko przezwycięża.

Sentencje łacińskie

znak cytatu 'Fallaces sunt rerum species, et hominum spem fallunt imagines'. Wszystko, co wydaje się rzeczywistością, jest iluzją, a nadzieje ludzi są zbyt często mylące.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej