Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu In aqua scribis(piszesz na wodzie)niepewność realizacji.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Festina lentespiesz się powoli.

Sentencje łacińskie

znak cytatu Tempus edax rerum, tuque, invidiosa vetustas, omnia destruitis, vitiataque dentibus aevi paulatim lenta consumitis omnia morte.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Summa summarum.Suma sum.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Repetitio est mater studiurumpowtarzanie jest matką wiedzy.

Sentencje łacińskie

znak cytatu Homo sum, humani nihil a me alienum puto - Jestem człowiekiem i nic co ludzkie nie jest mi obce.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Errare humanum est, sed perseverare diabolicum. To oznacza, że błądzić jest rzeczą ludzką, ale nie poprawiać swoich błędów jest diabelskie.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non licetnie wolno; nie godzi się.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Quia nominor leobo się nazywam lew.

Sentencje łacińskie

znak cytatu Veni, vidi, vici. Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. Miłość zwycięża wszystko, zatem ulegnijmy zwycięstwu miłości. Przyjazń to jedna dusza zamieszkująca dwa ciała.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej