Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Qui tacet, consentire videtur, ubi loqui debuit ac potuit. Kto milczy, wygląda na zgodnego, gdzie mówić mógł i powinien.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Prawie pół wieku poświęciłem literaturze, która, mówiąc prawdę, była dla mnie ucieczką, a nie pracą; zawsze bardziej kochałem studiowanie niż pisanie

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Quamobrem vivite animadvertentes qui sitatis una non de die, sed de aeternitate. Commodum est, quod diei propinquus, sed incertum est, quod vitae certiora.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Sit nox cum somno, sit sine lite diesniech noc nie będzie bezsenna,a dzień upłynie bez kłótni.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non nobis solum nati sumus ortusque nostri partem patria vindicat, partem amici. - Nie żyjemy tylko dla siebie. Część naszego istnienia zawdzięczamy ojczyźnie, część przyjaciołom.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu To uniknęcie błędu, a nie odkrycie prawdy, jest to, czego powinniśmy szukać, kiedy rozważamy każdą materię; to jest droga do mądrości.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ab iove surgat opusOd Jowisza niechaj zaczyna się dzieło .Pracujmy z Bogiem.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Bellum omnia contra omneswojna wszystkich przeciwko wszystkim.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non omnia possumus omnesnie wszyscy możemy wszystko.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Poetae nascuntur, oratores fiuntpoetami się rodzą, mówcami zostają.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej