Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nemo sapiens nisi patiensnie jest mądry, kto nie jest cierpliwy.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Medice, cura te ipsum. Czyli lekarzu, ulecz samego siebie. Paradoks, że ten, kto troszczy się o zdrowie innych, często zapomina o swoim własnym

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Suum cuique.Każdemu, co mu się należy.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu "Fortuna est velut quidam fluctus aequoris; qui modo venit ad nos, modo recedit. Nam et celeritas ejus infinita est, et certam habet inconstantiam."

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Primum vivere, deinde philosophari. Leń nie jest ani piękny, ani potrzebny, ani zdrowy.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Sit nox cum somno, sit sine lite diesniech noc nie będzie bezsenna,a dzień upłynie bez kłótni.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Fames est optimus coquusgłód jest najlepszym kucharzem.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non qui parum habet,sed qui plus cupit, pauper estnie ten jest ubogi, kto mało ma,ale ten, kto chce mieć więcej.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Caeca invidia estzazdrość jest ślepa.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Qualis rex, talis grex(jaki król, taka trzoda)jaki pan, taki kram.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej