Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Memento mori, stojące u podstaw starożytnego stoicyzmu, jest przypomnieniem o ludzkiej śmiertelności i zachętą do życia tutaj i teraz, świadomie wykorzystując każdą chwilę.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu In silvam ligna ferreznosić drewno do lasu.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nil admirariniczemu się nie dziwić.

Sentencje łacińskie

znak cytatu Doctrina est infinita, vita vero brevis. Natura hominum est mortalium, ars autem æterna, ideoque plurimum admirationis habet. Tamquam navigare navigare potest ad omnia loca orbis terrarum.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Se contentus est sapiensmędrzec zadowala się sobą.

Sentencje łacińskie

znak cytatu Jeśli chcesz być kochanym, bądź godny miłości.

Sentencje łacińskie

znak cytatu Sapiens sapientiae consilio est contentus, neque umquam eum demeritum factum paenitet, quia recte factum non potest non esse optimum.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Mors certa, vita incerta. Vita sine litteris mors est. Ubi concordia, ibi victoria. Veni, vidi, vici. Aude sapere. Amor vincit omnia. Carpe diem. Veritatem dies aperit.

Sentencje łacińskie

znak cytatu Non scholae, sed vitae discimus. Nie dla szkoły, ale dla życia się uczymy.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Dum vita est, spes est. Vita brevis, ars longa. Mors omnia aequat, nemini parcit, nescit premium vel paenam.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej