Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu Patior, ergo sum, quod est in me virtus, non quod est in me felicitas et fortuna. Cierpię, jestem więc, to co jest we mnie dobrodziejstwem, nie to, co jest we mnie szczęściem i fortuną.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Imperare sibi maximum est imperiumpanować nad sobą to najwyższa władza.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non scholae sed vitae discimus. Nie dla szkoły, ale dla życia uczymy się. To wyrażenie kładzie nacisk na praktyczną stronę wiedzy i edukacji.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Quamobrem vivite animadvertentes qui sitatis una non de die, sed de aeternitate. Commodum est, quod diei propinquus, sed incertum est, quod vitae certiora.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Conflabunt gladios suos in vomeresprzekują swoje miecze na lemiesze.

Sentencje łacińskie

znak cytatu An nescis, mi fili, quantilla prudentia mundus regatur? Czy nie wiesz synu, z jak małą mądrością rządzi się światem?

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non scholae sed vitae discimus. Nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy się. To nie tylko sentencja życiowa, ale przede wszystkim mądrość, która pomaga zrozumieć, dlaczego edukacja jest tak ważna.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Sustine et abstinecierp i panuj nad sobą.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ab urbe conditaod założenia Rzymu;przenośnie: od początku.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Summum ius, summa iniuranajwyższe prawo to najwyższa niesprawiedliwość;zbyt surowa kara jest krzywdą.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej