Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Poetae nascuntur, oratores fiuntpoetami się rodzą, mówcami zostają.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Dum vita est, spes est. Vita brevis, ars longa. Mors omnia aequat, nemini parcit, nescit premium vel paenam.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Memento mori, senex. Reminiscere finis. Labor est voluptas. Divitiae corruptio: nemo enim quaerat felicitatem ab illis vetula.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Virtus est medium vitiorum et utrinque reductum. – Cnota jest środkiem między wadami i jest od nich odzyskiwana.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nolens volenschcąc nie chcąc.

Sentencje łacińskie

znak cytatu Non scholae, sed vitae discimus - Nie dla szkoły, ale dla życia uczymy się. Pierwsza dobroć jest umysłu, która jest mądrością. Druga dobroć jest z charakteru, która jest cnotą.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Errare humanum est, perseverare autem diabolicum, et tertia non datur. Błądzić jest rzeczą ludzką, ale upierać się przy błędzie - diabelską; trzecia możliwość nie istnieje.

Sentencje łacińskie

znak cytatu Dum loquimur, fugerit invida aetas: carpe diem, quam minimum credula postero. Mówiąc, zazdrosny czas ucieka: korzystaj z dnia, jak najmniej ufając jutru.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non scholae sed vitae discimus. Nie dla szkoły, ale dla życia uczymy się – ta sentencja łacińska podkreśla fakt, że celem nauki nie jest zdobywanie wiedzy dla samej wiedzy, ale dla praktycznego wykorzystania jej w życiu.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Errare humanum est, sed in errore perseverare diabolicum. Czyli błądzić jest rzeczą ludzką, ale upierać się przy błędzie jest diabelskie.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej