Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Benedictus qui venit in nomine Dominibłogosławiony, który idzie w imię Pańskie.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Per fas et nefasnie przebierając w środkach.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Rixari de asini umbraspierać się o cień osła;o rzecz błachą.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Pedibus in sententiam iregłosować nogami(w senacie rzymskim).

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ars amandi.(Sztuka kochania)

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Roma locuta, causa finitaRzym przemówił, sprawa skończona.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Pecunia non olet.Pieniądze nie śmierdzą.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Corpus delicti.Dowód przestępstwa

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Se contentus est sapiensmędrzec zadowala się sobą.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Gallus in suo sterquilinio plurimum potestkogut tylko na własnym gnojowisku dużo może.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej


Sklep