Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Plenus venter non student libenterpełny brzuch niechętnie studiuje.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Quamobrem vivite animadvertentes qui sitatis una non de die, sed de aeternitate. Commodum est, quod diei propinquus, sed incertum est, quod vitae certiora.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ecce tibi lupum in sermone.O wilku mowa

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Lupus in fabulao wilku mowa, a wilk tuż.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Suprema lex regula est, quam morum disciplinae describit, et ad quam vitae institutum et omnis doctrina conformari debet.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nemo sapiens nisi patiensnie jest mądry, kto nie jest cierpliwy.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ad calendas Graecasdo greckich kalendna czas nieokreślony.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Damnat quod non intelliguntpotępiają to, czego nie rozumieją.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Est modus in rebus(mają rzeczy swą miarę)wszystko ma swoje granice.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Anguis in herba(wąż w trawie)ukryte niebezpieczeństwo.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej