Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu Psychologowie twierdzą, że osoba, która potrafi pierwsza przeprosić jest tą odważniejszą. Osoba, która pierwsza wybacza, jest najsilniejszą. A osoba, która zapomina, jest najszczęśliwszą.

Sentencje
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Życie jest nader krótkie, ale jednocześnie niesłychanie długie, bo to, co nam dane, nie trwa wiecznie, ale suma tego, co ominęło, trwa na zawsze.

Sentencje

znak cytatu Nie mogę tak dalej. Nie chcę przeżyć życia tak, jakbym oglądała je z boku.

Sentencje

znak cytatu Ostrożnie wybieraj osoby przed którymi się otwierasz. Tylko nieliczni chcą ci pomóc, reszta jest po prostu ciekawa...

Sentencje

znak cytatu Ludzie, którzy najbardziej potrzebują pomocy,
najczęściej wyglądają, jakby nie potrzebowali jej wcale.

Sentencje

znak cytatu Największe cuda robi
się z odrobiny miłości.

Sentencje

znak cytatu Nie żałuję tego, co było między nami. Żałuję tego, czego nie było.

Sentencje
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Człowiek cierpi najbardziej, kiedy niestrudzenie się zastanawia, co będzie jutro. Bo nikt nie jest w stanie przewidzieć, co przyniesie przyszłość, a własne obawy i niepokoje często potrafią przybierać najgorsze kształty.

Sentencje
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Niewątpliwie prawda jest ważna i cenna, ale prawo życia do błędu jest nie mniej ważne i cenne. Właśnie z rozumowania wynika, że istota człowieka polega nie tyle na tym, co wie, co potrafi, ile raczej na tym, czego nie wie, czego nie potrafi.

Sentencje

znak cytatu Kredyt zaufania to pożyczka od serca. Nigdy nie udzielaj go ponownie tej samej osobie.

Sentencje

Zobacz więcej