znak cytatu Potrafimy wytrzymać prawie każdy ból, jeśli możemy żywić nadzieję, że przeminie. Lecz kiedy jesteśmy przekonani, że nie przeminie nigdy, staje się nie do wytrzymania.

Sentencje

znak cytatu ...fakty wprawdzie są mocne - powiedział ktoś mądry - lecz nie tak mocne jak fałszywe mniemania.

Inne

znak cytatu Żyjemy w wieku paradoksów. By utrzymać pokój, prowadzimy wojnę.

Inne

znak cytatu Nie ma doskonałości na tym niedoskonałym świecie.

Inne

znak cytatu Czy ty nie masz wstydu? Mam, ale
to, czego ja się wstydzę, różni się od tego, czego wy się wstydzicie.

Fragmenty z książek

znak cytatu Kochać jest łatwo, jest to uczucie nader pospolite, ale rozumieć... jakie to rzadkie!

Życie

znak cytatu Jej serce, przed chwilą pełne radości, stało się teraz zimne i ciężkie jak z ołowiu.

Fragmenty z książek

znak cytatu Życie nasze bywa bogate lub ubogie zależnie od tego, co w nie wkładamy, a nie od tego, co zeń czerpiemy.

Fragmenty z książek

znak cytatu Największym szczęściem
jest kichnąć, kiedy się ma ochotę.

Fragmenty z książek

znak cytatu Miłość uwolniła ją od ostatniego lęku.

Fragmenty z książek

znak cytatu Zawsze trudno jest uwierzyć, że straszne rzeczy zdarzają się naprawdę. Nie wierzymy w to nawet po latach.

Inne

znak cytatu Kiedy mi się nie podoba imię
jakiejś osoby lub rzeczy, zawsze staram się wymyślić inne i potem już tak ją nazywam.

Fragmenty z książek
NASTĘPNA STRONA