Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Mężczyzna powinien być takim, jak go wymaga czas, okoliczności, miejsce, pozycja, kobieta, dzieci, wykonywany zawód i inna zależność, ale zawsze z zachowaniem pewnej integralności. Natomiast kobiecie wolno pozostać sobą we wszystkich sytuacjach.

Mężczyźni

znak cytatu Cnota, sama w sobie, jest nieciekawa i z góry wiadoma, cnota jest załatwieniem sprawy,
to jest śmiercią; grzech jest życiem.

Życie

znak cytatu Za późno się cofać - świat istnieje tylko dzięki temu, że zawsze za późno się cofać.

Fragmenty z książek

znak cytatu Normalność jest linoskoczkiem nad otchłanią nienormalności.

Fragmenty z książek

znak cytatu Za późno się cofać - świat istnieje tylko dzięki temu, że zawsze za późno się cofać.

Inne

znak cytatu I przez sekundę, oni i my, w naszej katastrofie, spojrzeliśmy sobie w oczy.

Fragmenty z książek

znak cytatu Tu maska maskę dręczy! Zrzućcie maski! Zwykłymi stańcie się ludźmi!

Inne

znak cytatu Nie ma kombinacji niemożliwej... Każda kombinacja jest możliwa...

Fragmenty z książek

znak cytatu A przed człowiekiem schronić się można jedynie w objęcia innego człowieka.

Inne

znak cytatu Nie wiem, kim jestem, ale cierpię, gdy zostaję zniekształcony, oto wszystko.

Fragmenty z książek

znak cytatu Bo nic tak nie myli jak zmysły.

Inne

znak cytatu Wiedza i prawda od dawna już przestały być naczelną troską intelektualisty – zastąpiła je troska o to po prostu, żeby się nie dowiedziano, że on nie wie.

Inne
NASTĘPNA STRONA