Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Sic itur ad astra. Homini proximum est delinquere, hominis culpa - errare. Omnes viae Romam ducunt. Pax in bello. Qui vincit non est victor. Qui audet adipiscitur. Senatus Populusque Romanus. Res publica non dominetur. Sed quis custodiet ipsos custodes?

Sentencje łacińskie

znak cytatu Nikt nie jest sprawiedliwy z dobrej woli, tylko z musu, bo sprawiedliwość to nie jest dobro dla jednostki.

Inne

znak cytatu Boimy się nie śmierci, ale wyobrażenia, jakie o niej mamy.

Inne

znak cytatu Tej jednej rzeczy nie potrafi nawet Bóg:
By się odstało to, co raz już się stało.

Inne

znak cytatu (...) ten, który rabował,
zostanie zrabowany w odwecie.

Filozofia

znak cytatu Łzy są skutkiem czynów.

Inne

znak cytatu Kto się spieszy, potyka się.

Inne

znak cytatu Jeszcze jedno takie zwycięstwo
a będziemy straceni.

Inne

znak cytatu Ważniejsze jest nie zwycięstwo, lecz właściwe wykorzystanie zwycięstwa.

Inne

znak cytatu Moje nadzieje nie zawsze się spełniają, ale zawsze mam nadzieję.

Filozofia

znak cytatu Bóg nie ma głupcom za złe,
że się nie uczą, lecz ma za złe mądrym, że nie uczą głupców.

Filozofia

znak cytatu Dla cierpiących najmniejsza radość jest szczęściem.

Inne
NASTĘPNA STRONA