Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wolność jest najcenniejszym darem. Bez niej wszystkie inne są bez znaczenia. To wolność czyni człowieka twórcą i artystą swojego własnego losu.

Wolność

znak cytatu Wolność jest nie tylko prawem każdego człowieka, ale także fundamentem każdego zdrowego społeczeństwa. Bez wolności nie ma prawdziwej twórczości, nie ma prawdziwego postępu.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wolność nie jest niczym więcej niż szansą na bycie lepszym, nie tylko dla siebie, ale również dla innych. Wolność jest prawem każdego człowieka, ale jednocześnie obowiązkiem dbania o dobrobyt naszej planety i jej mieszkańców.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wolność nie jest dana raz na zawsze. Trzeba o nią walczyć każdego dnia. Kto przestaje walczyć, ten ją traci.

Wolność

znak cytatu Wolność to zdolność do samopanowania, to triumfalna pewność, że można wykorzystać swoje siły i nie wolno lękać się siebie i innych.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wolność nie polega na robieniu wszystkiego, co się chce, ale na tym, żeby nie robić tego, czego się nie chce. Prawdziwa wolność jest wewnątrz nas.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wolność nie polega na robieniu tego, co się chce, ale na tym, że nie musisz robić tego, czego nie chcesz. To jest prawdziwa wolność.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wolność jest tym, czego się nigdy nie docenia, póki się je nie straci. Kiedy jesteś wolny, nie jesteś świadomy, jak piękna i niesamowita jest to prawo. Ale gdy to tracisz, dostrzegasz, jak bardzo jesteś bezradny bez niej.

Wolność

znak cytatu Istotną i konieczną cechą wolności jest to, iż jest usytuowana.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nie jesteśmy uwięzieni przez nasze przeszłe decyzje. W każdym momencie mamy wolność zdecydować, kim chcemy być.

Wolność

Zobacz więcej