Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu Jest jeszcze tyle pięknych i dobrych zdarzeń przed Tobą, miejsc, których nie znasz, ludzi, o których jeszcze nic nie wiesz. Tylko od Ciebie zależy, jaki zapach świata poczujesz i co stanie się dalej.

-Kaja Kowalewska

Wolność

znak cytatu Nie ma wolności bez marzeń
i nie ma marzeń bez wolności.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nie pytaj, co twój kraj może zrobić dla ciebie - pytaj, co ty możesz zrobić dla swojego kraju. Niestety, wolność wybiera wrogów. Wielu nie rozumie jej; wielu nie chce jej; wielu ją nienawidzi.

Wolność

znak cytatu Nie musimy wcale odnosić sukcesów. To już jest swego rodzaju wolność. Wolność oznacza być kimś, kim naprawdę jesteśmy.

Wolność

znak cytatu Wolność jest największym osiągnięciem człowieka. Tylko on sam może sobie ją zafundować. Niestety, większość ludzi woli uciekać w ramiona zniewolenia, bo wolność wymaga odpowiedzialności - czego wielu ludzi boi się jak ognia.

Wolność

znak cytatu Nie można być prawdziwie wolnym, kiedy twoja wolność jest przyczyną cierpienia innych. Wolność to nie tylko prawo do robienia tego, co chcemy, ale przede wszystkim zrozumienie, że to, co robimy, ma wpływ na innych. To nie tylko prawo do decydowania o sobie, ale przede wszystkim odpowiedzialność za decyzje, które podejmujemy.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wolność to coś więcej niż tylko prawo do działania według własnego uznania. To również odpowiedzialność za wybór własnej ścieżki, za nałożenie na siebie reguł i poszanowanie innych. smutne jest, że tylko niewielu zdaje sobie sprawę, że wolność bez odpowiedzialności jest jak statek bez steru.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wolność nie polega na robieniu wszystkiego, co się chce, ale na tym, żeby nie robić tego, czego się nie chce. Prawdziwa wolność jest wewnątrz nas.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Najtrudniejszą do utrzymania jest wolność myślenia. Absolutnie tym w życiu twórczym nie wolno lekceważyć.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wolność to prawo do tego, co dozwala prawo; do tego, co prawo zabrania, wolność nie ma prawa.

Wolność

Zobacz więcej