Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu Walka wyostrza spojrzenie ... ale czasem ukazuje wydarzenia w niewłaściwej perspektywie.

Życie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ci, którzy dają jałmużnę, nasyceni będą życiem.

Życie

znak cytatu Uczucie powinno być mądre, uczucie nie bierze się z głowy, ale ma być mądre...

Życie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu W adoracji przeżyłem najbardziej treściwe godziny mego życia. Przy wszystkich moich błędach i grzechach mam nadzieję, że będzie mi dane oglądać Tego, który w nawiedzeniu tak często na mnie patrzył.

Życie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Myśleć to co prawdziwe, czuć to co piękne i kochać co dobre - w tym cel rozumnego życia.

Życie

znak cytatu Może ważne rzeczy zdarzają się na wiosnę.

Życie

znak cytatu Pogoń za dostatkiem przekonuje człowieka, że inni żyją w jeszcze większym dostatku.

Życie

znak cytatu Dusza bez ciała to łatwy łup.

Życie

znak cytatu Uczciwość to nie najlepsza postawa życiowa. Może z wyjątkiem sztuki.

Życie

znak cytatu - Młoda damo, czy mogę służyć chusteczką. Pani płacze.
- Och, rzeczywiście. Widzi pan, a ja myślałam, że się śmieję. Jak bardzo można się pomylić.

Życie

Zobacz więcej