Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Bóg nie zmusza. Bogu nie zależy na liczbach, ale na uczciwości serca. Nie liczy się, ile osób zwiedzisz, ale ile zarażisz miłością. Bogu zależy na prawdziwości miłości, a nie na statystykach.

Bóg

znak cytatu Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Jedynie zdumienie i zachwyt pozwalają pojąć człowiekowi coś z Boga.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Czym staje się diabeł, kiedy przestaje wierzyć w Boga?

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Oko chrześcijanina widzi dalej - dostrzega wieczność.

Bóg

znak cytatu W mojej głowie odzywa
się stare porzekadło: z czego śmieje się Bóg? Odpowiedź:
z ludzkich planów.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wołasz Boga, On często schodzi po kryjomuI puka do drzwi twoich, aleś rzadko w domu.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Bóg nie jest obecny tylko w kościołach, jest w każdym miejscu. Możemy Go zobaczyć tylko wtedy, gdy zachowujemy otwarte serce i umysł.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Kiedy Bóg wypędził z raju Adama i Ewę, ofiarował im na pocieszenie modę,

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nadal mówimy, że czuwamy w oczekiwaniu na Pana, lecz tak naprawdę, jeśli mamy być szczerzy, musimy wyznać, że nie czekamy już na nic.

Bóg

Zobacz więcej