Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu Kiedy stwórca składał ten świat miał mnóstwo znakomitych pomysłów, jednak uczynienie go zrozumiałym jakoś nie przyszło mu do głowy.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Bóg więc prowadził lud okrężną drogą pustynną.

Bóg

znak cytatu Buddyzm jest doktryną oczyszczenia i przywrócenia tego, co zasadniczo aryjskie w duchu.

Bóg

znak cytatu Nie możemy dostać się do Boga za pomocą telewizji, lecz możemy dostać się do Boga za pomocą głębi naszego wnętrza, a to jest najtrudniejsze, bo ludzie boją się samego siebie.

Bóg

znak cytatu Bóg jest, a mimo to ludzie sądzą, że trzeba Go nadal szukać, bo trudno im się pogodzić z tym, że życie jest aktem wiary.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Bóg antycypuje nasze prośby, podsuwa je nam do myśli i serca, ułatwia je, a nade wszystko sprawia, że usługują nam w tym Jego aniołowie.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Spomiędzy dwojga ludzi, którzy nie mają doświadczenia Boga, ten, który przeczy Jego istnieniu, jest być może najbliżej Niego.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Modlitwa jest bez wątpienia jedną z najpotężniejszych sił historii.

Bóg

znak cytatu Skrytość ma posmak boskości.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Lepiej mów mniej niż więcej, zostawiając resztę i powierzając wszystko Panu Bogu.

Bóg

Zobacz więcej