Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu Bez Boga ateista żyć może, bez wiary nie.

Bóg

znak cytatu Wierzyć w Boga nie oznacza siedzieć skrzyżowanymi rękami. Wierzyć w Boga oznacza, że człowiek podejmuje walkę, że się nie poddaje, że poszukuje prawdy i umie ją przyjąć, umie walczyć o sprawiedliwość, o miłość.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Kto dał człowiekowi usta? Kto czyni go niemym albo głuchym, widzącym albo niewidzącym, czyż nie ja, Pan?

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Bóg nie patrzy na to, co dajemy, ale na to, co zostawiamy dla siebie.

Bóg

znak cytatu Lenin mawiał, że religia to opium dla ludu. W świecie bitników opium jest religią dla ludu.

Bóg

znak cytatu Bóg jest, a mimo to ludzie sądzą, że trzeba Go nadal szukać, bo trudno im się pogodzić z tym, że życie jest aktem wiary.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nic tak nie przeraża człowieka nowoczesnego jak perspektywa istnienia Boga.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Żadnemu z tych, którzy nie przykładają większego wysiłku do tego, aby Go znaleźć, i którzy uważają się za bezpiecznych, żadnemu z nich nie udzieli On "mocy, aby się stali dziećmi Bożymi".

Bóg

znak cytatu Pan Bóg nie gra w kości.

Bóg

Zobacz więcej