Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Naszym sukcesem jest otwartość na przyjmowanie, uznanie potrzeby Boga, że tylko On może nas dopełnić, gdyż nie jesteśmy samowystarczalni,

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nie jestem pewien, że Bóg istnieje, ale rozumiem najważniejszy powód, dla którego ludzie w Niego wierzą. Dla wielu z nas Bóg jest wyjątkową formą nadziei. Przedstawia on obraz świata, który może wydawać się dominujący, ale w istocie jest ceną, którą płacimy za to, że sami możemy panować nad sobą i swoim losem.

Bóg

znak cytatu Piękną jest walka szatana z Bogiem, gdy polem bitwy są serca nasze.

Bóg

znak cytatu W braku równości też się Bóg objawia.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Poza Kościołem nikt nie będzie zbawiony.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nasza cisza powstaje z poczucia, że jesteśmy całkowicie w ręku Boga.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Miłujący Boga nie mają religii, tylko samego Boga.

Bóg

znak cytatu Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg w nim. A my poznaliśmy miłość, jaką Bóg ma ku nam.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Gdy będziesz postępował naprzód w życiu wspólnym i w wierze, serce ci się rozszerzy i pobiegniesz drogą przykazań Bożych z niewysłowioną słodyczą miłości.

Bóg

znak cytatu Przychodzą do kościoła żeby się dzielić Bogiem a nie po to żeby go tam szukać.

Bóg

Zobacz więcej