Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu Przeciw prawom prawdopodobieństwa człowiek
ma do dyspozycji swoją nieobliczalność.

Człowiek
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ludzkość kroczy stale naprzód, jednak człowiek pozostaje ten sam.

Człowiek

znak cytatu Nie możesz być naprawdę szczęśliwa, jeżeli czasami nie bywasz nieszczęśliwa.

Człowiek
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Humor nie jest darem ducha, lecz serca.

Człowiek

znak cytatu Człowiek może wszystko, jeśli tylko wystarczająco mocno tego chce.

Człowiek

znak cytatu Wybacza się niemal wszystko, tylko nie samemu sobie.

Człowiek
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Człowiek miłujący spokój jest bardziej potrzebny niż mędrzec.

Człowiek
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Dobrego i mądrego człowieka można poznać po tym, że innych uważa za lepszych i mądrzejszych od siebie.

Człowiek
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ten, którego twarznie promienieje światłem,nigdy nie zmieni się w gwiazdę.

Człowiek

znak cytatu Możesz pozwolić by Twój uśmiech zmienił ludzi, ale nie pozwól zmienić swojego uśmiechu.

Człowiek

Zobacz więcej


Sklep