Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu Człowiek jest najgorszym źródłem prawdy o sobie.

Człowiek

znak cytatu Nigdy nie dopuściłem do tego, aby
szkoła przeszkadzała mi w kształceniu się.

Człowiek

znak cytatu O wolności, jakież zbrodnie popełnia się w twoim imieniu!

Człowiek

znak cytatu Kiedy inni oczekują od nas, że staniemy się takimi, jakimi oni chcą żebyśmy byli, zmuszają nas do zniszczenia tego, kim naprawdę jesteśmy. To dosyć subtelny rodzaj morderstwa.

Człowiek

znak cytatu Nie można zagrać „Pieśni Wolności” przy pomocy instrumentu przemocy.

Człowiek

znak cytatu Rozwiązanie słuszne to nie zawsze
rozwiązanie oczywiste. A czasami coś
jednym wydaje się słuszne, innych rani.

Człowiek

znak cytatu Największym urokiem świata jest urok drugiego człowieka.

Człowiek

znak cytatu Wolność to dobro, które umożliwia korzystanie z innych dóbr.

Człowiek

znak cytatu Czymże jest czas? Jeśli nikt mnie o to nie pyta, wiem. Jeśli pytającemu usiłuję wytłumaczyć, nie wiem.

Człowiek

znak cytatu To grzechy przysłaniają ludziom prawdziwy świat.

Człowiek

Zobacz więcej


Sklep

subscribe img