Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu Nie może istnieć żadna różnica, która nie
pociągałaby różnicy gdzie indziej.

Filozofia

znak cytatu Błąd jest przywilejem filozofów, tylko głupcy nie mylą się nigdy.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Czym jest człowiek w naturze? Niczym w stosunku do nieskończoności, wszystkim w stosunku do niczego, pewną środkową wartością między niczym a wszystkim. Niewystarczalnie zrozumiane, to jest coś, bo nie można powiedzieć, że nie jest niczym. Porządnie zrozumiane, to jest nicość, bo wszystko jest tylko marzeniem i mgłą.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wszystko co pragniemy, znajduje się po drugiej stronie strachu. Wszystkie nasze poszukiwania skierowane są ku pełni życia, ale najpierw musimy pokonać nasze lęki i obawy.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Vos estis sal terrae; vos estis lux mundiwy jesteście solą ziemi; wyjesteście światłością świata.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Uważaj do jakiej wody wchodzisz, bo z bagna możesz już nie wyjść

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ludzie nauczcie się śpiewać
i tańczyć, bo aniołowie w niebie
nie będą wiedzieli, co z wami zrobić.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wszyscy nieszczęśliwi ludzie są nimi dlatego, że nie potrafią spokojnie przebywać w domu.

Filozofia

znak cytatu Oszczędność ma swoją cenę, którą czasami płaci się przez całe życie.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Człowiek jest tym, czym jest, jedynie przez swoje czynności; jeżeli chce, żeby one były dobre, musi zacząć od siebie, a nie od Boga, światłego człowieka czy czegokolwiek innego. Zacząć od siebie nie oznacza jednak, że jest to punkt wyjścia; to tylko człowiek przekształca człowieka.

Filozofia

Zobacz więcej