Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu Przeszłości już nie ma, przyszłości jeszcze nie. Liczy się tu i teraz, choć tak łatwo o tym zapominamy.

Fragmenty z książek

znak cytatu Są takie zbiegi okoliczności, które przypominają wyrafinowany plan.

Fragmenty z książek
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Kiedy człowiek dorasta traci też
przyjaciół- jeśli ma szczęście to tylko
tych niewłaściwych, którzy może nie są tak
dobrzy, jak się o nich kiedyś myślało. Jeśli
masz szczęście, to uda się utrzymać tych,
którzy są prawdziwymi przyjaciółmi, tych,
którzy zawsze przy tobie trwali... Nawet
jeśli tobie się wydawało, że nie trwają.
Bo tacy przyjaciele są cenniejsi od
wszelkich diademów świata.

Fragmenty z książek

znak cytatu Wszyscy mamy prawo do swoich sekretów.

Fragmenty z książek

znak cytatu Studia są dla ludzi, którzy
nie znają własnej inteligencji.

Fragmenty z książek

znak cytatu W pewnym sensie zawsze masz 17 lat
i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.

Fragmenty z książek

znak cytatu W jednym pytaniu zawierać się może więcej prochu niż w tysiącu odpowiedzi.

Fragmenty z książek

znak cytatu Całe nieszczęście ludzi płynie stąd, że nie mówią jasnym językiem.

Fragmenty z książek

znak cytatu Nie wierz w proroctwo, dopóki nie przyniesie owocu.

Fragmenty z książek

znak cytatu Trzeba żywić nadzieję, jak długo
się da. Ale trzeba też umieć ją porzucić.

Fragmenty z książek

Zobacz więcej