Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu Nie zawsze trzeba szczęścia w świecie szukać. Nieraz nie wie się, że ono czeka tu, na miejscu, na ciebie.

Fragmenty z książek

znak cytatu Wie pan, dziczeje człowiek, siedzący cały czas w zamknięciu.

Fragmenty z książek

znak cytatu Umysł może być źródłem znacznie większego cierpienia niż ciało..

Fragmenty z książek

znak cytatu Przyjacielu - ciągnął Leszek - zniewalają nas rzeczy, których nie wybaczamy.

Fragmenty z książek

znak cytatu Lepiej by zraniła cię prawda, niż pocieszyło kłamstwo.

Fragmenty z książek

znak cytatu Niektórych rzeczy nie trzeba obiecywać. Po prostu się je robi.

Fragmenty z książek

znak cytatu Wiedziała, że będzie to trudne, ale nic, co cenne, nie przychodzi łatwo.

Fragmenty z książek

znak cytatu Właśnie o to chodzi w dorastaniu, prawda? O to by nie dać po sobie poznać,że się cierpi.

Fragmenty z książek

znak cytatu Błędy nie są od tego, żeby ich żałować, lecz żeby ich ponownie nie popełniać.

Fragmenty z książek

znak cytatu Wolność tak często znaczy, że człowiek nigdzie nie jest potrzebny.

Fragmenty z książek

Zobacz więcej