Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu Za to mógłbym zostać potępiony na zawsze. Za to mógłbym poświęcić wszystko.

Inne

znak cytatu Nie tylko na skutek swych warunków zewnętrznych, ale w większym stopniu przez właściwe sobie usposobienie jestem człowiekiem zamkniętym, milczącym, nietowarzyskim i niezadowolonym,
czego nie mogę nazwać własnym swym nieszczęściem,
gdyż jest to tylko refleksem mojego celu.

Inne

znak cytatu Lubie masło i lubię orzechy, ale nie lubię masła orzechowego... dziwne.

Inne

znak cytatu Drzewa nie istnieją osobno ani samotnie.
Tym, co je łączy, to korzenie.

Inne

znak cytatu Nasze serca, Tesso, potrzebują lustra. Widzimy swoje lepsze ja w oczach tych, którzy nas kochają.

Inne

znak cytatu Pozwolę ci odejść. Jeśli zostaniesz.

Inne

znak cytatu Czyj nasiew tego plon.

Inne

znak cytatu Trzeba czasem dać upust uczuciom. Jeżeli się tego nie robi, zatrzymuje się wewnętrzny nurt.

Inne

znak cytatu Wszystko, co wydarzy się jutro przeżyliśmy już dziś.

Inne

znak cytatu Kocha się za nic. Nie istnieje żaden powód do miłości.

Inne

Zobacz więcej