Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu Nie ma niczego cenniejszego niż przyjaźń. Nie ma na świecie skarbu, który mógłby zastąpić prawdziwego przyjaciela. Przyjaźń to dar, który należy pielęgnować.

Przyjaźń
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu A friend to all is a friend to noneprzyjaciel wszystkich nie jest niczyim przyjacielem.

Przyjaźń
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Prawdziwa przyjaźń nie polega na tym, by być nieodłącznym, ale na tym, aby być w stanie rozstać się i mimo to nic się nie zmieniło.

Przyjaźń
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Prawdziwy przyjaciel to ktoś, kto cię rozumie, nawet gdy nie mówisz żadnego słowa. Czuje, kiedy masz kłopoty, nawet gdy jesteś kilometrami od niego. Wie, kiedy jesteś szczęśliwy, nawet nie widząc twojego uśmiechu. To prawdziwa magia przyjaźni.

Przyjaźń
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Przyjaźń. To nie tylko słowo, lecz emocje, uczucia, zrozumienie, troska, lojalność. To coś więcej niż obecność, to nieobecność, która nadal czuje się obok. To cisza, która nie jest niewygodna. To uznanie: 'Bez względu na to, co się stanie, jesteś moim przyjacielem.'

Przyjaźń
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Szczerość jest sercem przyjaźni.

Przyjaźń
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu If you have many friends you probably have little timejeśli masz dużo przyjaciół, to zapewne masz mało czasu.

Przyjaźń

znak cytatu Rzeczywista przyjaźń to nie to, 'kiedy jesteśmy nierozłączni', ale to, kiedy możemy być oddzieleni i nic się nie zmienia.

Przyjaźń
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Pewnego przyjaciela poznaje się w sytuacji niepewnej.

Przyjaźń

znak cytatu Przyjaciół wybierasz sobie sam. Prawdziwych przyjaciół wybiera czas.

Przyjaźń

Zobacz więcej