Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Se contentus est sapiensmędrzec zadowala się sobą.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Dulcis est somnus operantisłodki jest sen dla pracującego.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Sic semper tyrannis!Tak zawsze tyranom!

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu De fumo in flammamz dymu w ogień;z deszczu pod rynnę.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Quem di diligunt, adolescens moriturwybrańcy bogów umierają młodo.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Signum temporisznak czasu.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Cum tacent, clamant(milcząc wołają)milczenie jest wymowniejsze od mowy.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Iucundi acti laboresmiłe są trudy zakończone.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Utilam falsus vates sim!obym był fałszywym prorokiem!

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Quot capita, tot sensusile głów, tyle opinii.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej


Sklep