Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Primus in orbe deos fecit timorbogów na świecie najpierw stworzył strach.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Dum spiro, spero, dum spero, amo; dum amo, vivo. Dum vivo, scribo, dum scribo, degustatori mortis sum. Ubi cessavi, desinam.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non scholae, sed vitae discimus. Nie dla szkoły, ale dla życia uczymy się. Ostatecznie, człowiek uczy się nie po to, by zdobyć wiedzę teoretyczną, ale aby móc efektywnie działać w świecie realnym.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu In articulo mortisw obliczu śmierci.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Labor omnia vincitpraca wszystko przezwycięża.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ne sutor supra crepidam iudicetniech szewc nie ocenia tego, co jest powyżej trzewika.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Amicus certus in re incerta cernitur. Veni, vidi, vici. Eamus quo ducit fortuna. Carpe diem, quam minimum credula postero.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu "Non est ad astra mollis e terris via" - Nie jest łatwa droga z Ziemi do gwiazd. My, jako ludzie, nie powinniśmy zadowalać się prostej egzystencji, ale dążyć do szukania prawdy i poznawania nieznanego.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Dum loquimur, fugerit invida aetas. Carpe diem, quam minimum credula postero.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Natura jest najlepszym przewodnikiem życia, a prawo natury jest najwierniejszą radą. Wszystko, co jest w niezgodzie z naturą, jest skazane na zagładę.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej